Koroški aeroklub Slovenj Gradec

Možen vpliv 5G zemeljskih postaj na radijske višinomere.

Obstaja verjetnost vpliva 5G zemeljskih postaj na radijske višinomere. FAA je že izdala plovnostne zahteve (AD), EASA še preučuje dejanski vpliv 5G zemeljskih postaj.

Več informacij v priloženem dokumentu.