Koroški aeroklub Slovenj Gradec

LJSG

Lokacija letališča - LJSG

Letališče Slovenj Gradec se nahaja:

 • Geografske koordinate:
  46° 28′ 17.64″ N 15° 07′ 02.67″ E
 • 4.5 km južno od mesta Slovenj Gradec 
 • 8 km zahodno od mesta Mislinja 
 • 12 km severno od mesta Šoštanj

Vzletno-pristajalna steza se razprostira v dolini jugo-zahodno od ceste Slovenj Gradec – Mislinja in reke Mislinje. Vzletno-pristajalno stezo obdaja gozd, ki se razširi proti jugo-zahodu.

Podatki o VPS

 • Nadmorska višina /ARP/ znaša 500m oziroma 1640 ft
 • Dolžina 1200 m in širina 23 m
 • Razprostira se v smeri 142° / 322° 
 • Vzporedno, na jugo-zahodni strani asfaltne steze, se nahaja travnata VPS dolžine 650 m in širine 30 m

Ostali podatki za asfaltno VPS:

 • ICAO klasifikacija: Razred D
 • Referenčna kota letališča /ARP/:  600 m od praga “32”
 • Nadmorska višina /ARP/: 500 m
 • Nadmorska višina praga “14”: 492m 
 • Nadmorska višina praga “32”: 508m 
 • Referenčna temperatura: 24 °C
 • Vzdolžni nagib: 1,3 % v smeri 142
 • Prečni nagib: 1,0 %
 • Nosilnost LCN: 5700 kg
 • Stopway: Ne obstaja
 • Clearway:  Ne obstaja