Koroški aeroklub Slovenj Gradec

Klimatološki pogoji - LJSG

Na področju Letališča Slovenj Gradec so pogoji za jadranje zelo ugodni

Izraziti termični pogoji so v času od aprila do avgusta. Možno je termično, pobočno in valovno jadranje. Pobočno jadranje je možno ob jugozahodnem in severnem vetru na pobočjih masiva Pohorja in Uršlje gore.

Priključki v termične vzgornike so možni že od 300 do 600m QFE. Baze kumulusov se preko dne dvignejo od 1000m do 2000m QFE v spomladanskem času, v letnem pa od 1500m do 2500m QFE. V izrednih primerih so baze tudi na višini do 3000m QFE, predvsem v gorskem svetu. Dviganja so najmočnejša v mesecu maju, juniju in juliju.

Podloga in konfiguracija tal je na tem področju zelo raznolika. Le Mislinjska dolina je ravno področje. Ostali predeli so hriboviti, srednja višina 800m QNH, masiv Uršlje gore in Pohorja dosegata višino 1700 m oziroma 1540 m QNH. Celotno področje je zaradi razgibanosti zelo ugodno za jadranje. Na pobočju Pohorja je možno jadranje na termiki tudi v času inverzije do višine 2000m. Možna je povezava z ostalimi termičnimi področji na zahodu, do avstrijskih in italijanskih alp.