Koroški aeroklub Slovenj Gradec

Organi aerokluba

Upravni odbor

Predsednik: D.Kotnik
Podpredsednik: A.Fink
Člani: J.Mravljak; J.Čas, J.Vaupot, M. Garbus

Nadzorni odbor

J.Knap
A.Jevšnik
G.Glavič

Sekretar kluba

Milan Hribernik

Sekcije

Vodja jadralne sekcije: A.Fink
Vodja modelarske sekcije: G.Glavič