Koroški aeroklub Slovenj Gradec

Letalska šola

Postani pilot jadralnega letala!

Minimalna starost za pristop k tečaju je 14 let. Kandidati mlajši od 18 let morajo ob prijavi predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Pred pričetkom praktičnega dela tečaja mora kandidat uspešno zaključiti teoretični del tečaja

Teoretični del tečaja se odvija v jesenskem in zimskem času ob vikendih in je brezplačen. Po končanem teoretičnem delu tečaja kandidati opravijo interno preverjanje znanja v okviru LETALSKE ŠOLE. Zahtevana uspešnost kandidatov pri teoretičnem preverjanju znanja je 75 %, razen pri Eksploataciji jadralnega letala, kjer se zahteva 100% uspešnost. Kandidati morajo ponovno opraviti preverjanje znanja iz predmetov, pri katerih niso dosegli zahtevanih standardov. 

Zaželeno je, da kandidati pred začetkom šolanja opravijo zdravniški pregled, pri pooblaščenem letalskem zdravniku, kar pa ni pogoj za pristop k tečaju. 

Preden kandidat za pilota opravi prvi samostojni let z jadralnim letalom, mora dopolniti 14 let in mora predložiti zdravniško spričevalo – minimalno za Razred 2. Za pristop k praktičnemu delu izpita za SPL mora kandidat dopolniti 16 let. 

Predhodno znanje s področja letalstva ni zahtevano. 

Praktični del usposabljanja se vrši na letališču Šoštanj ali letališču Slovenj Gradec v pomladnih mesecih. Učenec mora odleteti vaje po programu usposabljanja, predpisanih v Priročniku za usposabljanje. 

Praktično usposabljanje poteka predvidoma en mesec. Letenje poteka v jutranjih ali večernih urah. Kandidat za pridobitev licence SPL se mora na jadralnih letalih praktično usposabljati najmanj 15 ur, vključujoč najmanj: 

  • 10 ur usposabljanja z inštruktorjem letenja – FI(S);
  • 2 ur samostojnega letenja pod nadzorom FI(S);
  • 45 vzletov in pristankov;
  • Samostojni prelet, dolg najmanj 50 km, ali prelet skupaj z FI(S), dolg najmanj 100 km. 

Med samim praktičnim usposabljanjem kandidat opravi teoretični del izpita na AGENCIJI ZA CIVILNO LETALSTVO, ki velja 18 mesecev. V tem času je potrebno opraviti celotno praktično usposabljanje in izpitni let. 

Po pridobitvi licence je učenec enakopraven član AEROKLUBA.

PRIDRUŽI SE NAM!

Izpolni ter oddaj obrazec in obvestili vas bomo o pričetku šolanja